Nasza oferta:

. Mapy do celów projektowych (mapy do projektu): numeryczne, papierowe
. Tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy
. Inwentaryzacja powykonawcza budynków do odbioru
. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu i przyłączy
. Niwelacja
. Podziały nieruchomości
. Stabilizacja punktów granicznych
. Wznowienia granic
. Rozgraniczenia nieruchomości